Nhớt Bitzer BSE32

COOLMAX

Hotline: 0707 607 807

Email: haiau.lienhe@gmail.com

Nhớt Bitzer BSE32

Dầu lạnh BITZER BSE32 phù hợp với máy nén khí pít-tông BITZER dựa trên R404A, R507, R23 và các máy khác có pít-tông BLI, gói 5L trống sắt, màu: Trong suốt với một chút vàng nhạt, không có mùi đặc biệt. Sản phẩm này là dầu máy nén lạnh POE tổng hợp hoàn toàn, được sử dụng rộng rãi trong bảo quản lạnh ở nhiệt độ thấp và trung bình, nhiệt độ bay hơi thấp nhất có thể đạt -110°C.
  • Liên hệ
  • 318

Dầu lạnh BSE32

Dầu lạnh BITZER BSE32 phù hợp với máy nén khí pít-tông BITZER dựa trên R404A, R507, R23 và các máy khác có pít-tông BLI, gói 5L trống sắt, màu: Trong suốt với một chút vàng nhạt, không có mùi đặc biệt. Sản phẩm này là dầu máy nén lạnh POE tổng hợp hoàn toàn, được sử dụng rộng rãi trong bảo quản lạnh ở nhiệt độ thấp và trung bình, nhiệt độ bay hơi thấp nhất có thể đạt -110°C.

Retrofit of R22 to HFC blends: due to their high polarity, polyol ester oils (POE) must be used. Sufficient miscibility/solubility is not guaranteed when MO (mineral oil) and/or AB (alkylbenzene) lubricants are used!

 

Refrigerant

BITZER

oil type

R134a

BSE32

R134a (tc > 70°C)

BSE55

R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R449C R450A, R452A, R452C, R507A, R513A

BSE32

R22

B5.2

R410A

BSE55

 

BITZER oils for reciprocating compressors and refrigerants of the safety class A1

 

Compressor Type

Refrigerant

BITZER oil type

CSVH

R134a, R450A, R513A

BSE170

CSVW

R134a, R450A, R513A

BSE170L

CSH65..CSH95, CSK61

R134a, R407A/C/F, R450A, R513A

BSE170

R22

B320SH

CSH76..CSH96

R134a, R450A, R513A

BSE170L

R134a, R450A, R513A: tc < 60°C

BSE170

CSW65..CSW95

R134a, R407A/C/F, R450A, R513A

BSE170L

R22

B320SH

CSW105

R134a, R450A, R513A

BSE170L

OS.53..OS.85

R134a, R404A, R407A/C/F, R507A

BSE170

R22: to= -5°C..-50°C, tc < 45°C

B100

R22: to= +12.5°C..-40°C, tc < 60°C

B150SH

HS.53..HS.95

R134a, R404A, R407A/C/F, R507A, R448A, R449A

BSE170

R22: to= -5°C..-50°C, tc < 45°C

B100

R22: to= +12.5°C..-40°C, tc < 60°C

B150SH

 

BITZER oils for screw compressors and refrigerants of the safety class A1

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline